Game based empowerment

gameWise combineert maatschappelijk geëngageerd spel met digitale tools om jongeren te ondersteunen in hun persoonlijke groei tot actieve en zelfbewuste burgers.

The gameWise-way

gameWise zet in op game based empowerment om jongeren te helpen groeien tot actieve, zelfbewuste en digitale burgers in de snel veranderende samenleving. Samen met jongeren ontwikkelen we duurzame leerervaringen. Zo ontstaan onze Serious Urban Games®, interactieve digitale stadsspelen die een open dialoog aangaan over maatschappelijke onderwerpen. Jongeren betrekken in het cocreatieproces laat ons toe aan te sluiten bij hun leefwereld en verhoogt tegelijk hun autonome motivatie.

Scholen

Voor scholen

Sociaal relevant spelen en game based leren, voor alle leerkrachten en onderwijspersoneel.

Voor scholen

Sociaal relevant spelen en game based leren, voor alle leerkrachten en onderwijspersoneel.

Scholen
Steden Gemeenten

Voor steden en gemeenten

Verbindende games en brede ondersteuning, voor beleid dat belang hecht aan de mening en toekomst van jongeren

Voor steden en gemeenten

Verbindende games en brede ondersteuning, voor beleid dat belang hecht aan de mening en toekomst van jongeren

Steden Gemeenten

Custom made games

Would you like to create your own custom made game (or have one created) on a theme that your organisation or municipality is passionate about? Do you also see an opportunity to empower youngsters in a playful and creative way? In a customised co-creation process, together with partners, youngsters and experts we will develop a game that fits your content, target group and story.