Coördinator Dagwin woonde Fourage 2022 bij in Brussel

Hoe jongeren ondersteunen bij hun identiteitsconstructie in een superdiverse samenleving?

Welke 3 dingen heb je geleerd hebt in de workshop?

  1. Identiteit is iets zeer fluïde, en zeer afhankelijk van zowel verschillende externe factoren zoals omgeving, herinneringen en sociale entourage als verschillende interne factoren zoals ouderdom, levensfase, eigendunk en gender.

  2. Identiteitsgevoel kan veranderen door de omgeving en door sociale entourage. Zo voelde ik mijn identiteit als blanke Europeaan sterker aan toen ik zelf in China woonde dan wanneer ik door Belgische steden rondloop omdat dit aspect van mijn identiteit hier niet zo opvalt en ik als het ware in de massa verdwijn.

  3. Ook de identiteit van een stad, een stadsdeel of wijk is onderhevig aan veranderingen. Zo is de Dansaertwijk in Brussel over de jaren veranderd en heeft zo een eigenheid ontwikkeld die bepaalde mensen aantrekt die zich identitair verbonden voelen. Ik ben zeker dat we allemaal zo'n wijken kennen in de ons bekende grote steden.


Hoe neem je deze inzichten mee in de werking van gameWise?

  1. Bij het begeleiden van onze spelsessies moeten we proberen de heersende groepsidentiteit te ontdekken zodat we daarop kunnen inspelen en onze begeleiding kunnen aanpassen aan die groepsidentiteit.

  2. Door tijdens spelsessies te letten op de heersende groepsdynamieken, kunnen we ook snel verandering in sociale identiteit opmerken binnen de gebieden waar we actief zijn. Hier spelen we op in door ons aanbod regelmatig te updaten en daarbij ook steeds de doelgroep te betrekken.

  3. Tijdens onze Serious Urban Games spelen jongeren in hun eigen of een heel nabijgelegen stad. Ze gaan in interactie met organisaties en bewoners van die stad. Op die manier bouwen jongeren hun beeld over de stad en kunnen ze ook hun eigen plekje binnen die stadidentiteit ontdekken. De inzichten en meningen die jongeren vormen na een spelsessie in Antwerpen kan zo heel verschillend zijn van bijvoorbeeld de jongeren in Brussel, Kortrijk of Maasmechelen, net door die interactie met hun omgeving. We moeten er bij het ontwikkelen van games en tijdens de nabespreking op letten dat de objectieve inhoud van onze games niet overspoeld wordt door de plaatselijke identiteit, maar dat die lokale eigenheid wel een plaats zodat de jongeren zich er al dan niet mee kunnen verbinden.


Identiteitsconstructie bij jongeren is een heel actueel thema. Hoe sluit dit aan op de Serious Urban Games? En moeten de SUG’s hieraan aangepast worden?

Een zeer interessante maar ook complexe vraag. Sociaal cultureel bewustzijn kan verhoogd worden door inzichten in de dynamische wijze waarop identiteit vorm krijgt in de hedendaagse diverse samenleving. Tijdens de het spelen van een Serious Urban Game ligt de focus niet enkel op het ervaringsgericht leren maar ook op het doorbreken van taboes en jongeren stimuleren om hun mening te vormen en verwoorden. Elke spelsessie wordt afgesloten met een half uur nabespreking waarin de inzichten vanuit het spel onder de loep worden genomen maar waarin ook, en vooral, ruimte is om over het thema te praten. Jongeren leren zo zichzelf, maar ook de mening van de anderen binnen hun groep beter kennen en kunnen bouwen aan hun identiteit binnen het thema van het spel. Uiteraard is dit in bepaalde games, zoals MindFits (rond mentaal welzijn) of Trust in Education (rond onderwijs en schooluitval) meer van nature aanwezig en moeten we hier bij andere games meer expliciete aandacht aan geven.

Welke opportuniteit zie je om met de info van de workshop aan de slag te gaan voor een nieuwe Serious Urban Game?

Identiteit speelt een belangrijke en complexe rol in de hedendaagse zelfontplooiing van de jongeren. gameWise maakte onlangs de keuze om deze thematiek in haar werking in te bedden door een project op te starten rond gender. Dit kan een ideale aanzet zijn om identiteit in een bredere context te bekijken. Het is nog niet helemaal zeker dat dit een Serious Urban Game wordt, maar dat we game based te werk zullen gaan om jongeren te empoweren binnen het thema, dat is zeker!


Welke interessante dingen heb je geleerd van anderen die aan de workshop deelnamen?

  1. Dat er vele verschillende vormen van identiteitsbeleving zijn.

  2. Dat het identiteitsgevoel zeer sterk beïnvloed wordt door het vertoeven in andere culturen dan waar men mee is opgegroeid. Ik heb meer dan 20 jaar in het buitenland gewoond en dat heeft zeker zijn impact op hoe ik naar mijn eigen identiteit kijk. Tijdens de workshop had ik hierover ook boeiende gespreken met een van de deelnemers die een migratieachtergrond heeft. Het spanningsveld tussen beide culturen zal altijd aanwezig zijn en zodoende invloed uitoefenen op de identiteitsontwikkeling.


Zijn er nog dingen die je wilt vertellen over de workshop?

Ik vond het concept van een workshop buiten een zeer goed idee, het brengt andere interacties en dynamieken in de discussie dan de gewone “classroom” workshops. Nu hadden we wel geluk dat het een prachtige zonnige winterdag was die veel mensen naar buiten bracht. Daardoor was het in het Brusselse centrum over de koppen lopen. Dit zorgde soms wel eens voor de nodige afleiding en het bracht ook met zich mee dat men door achtergrondgeluid al eens moeilijker te verstaan was. Dus prima concept, maar beter geschikt voor iets rustigere plaatsen, en men moet ook wel wat geluk hebben met het weer.

Sfeerbeeld workshop fourage 2022