Hoe ervaren leerlingen dit schooljaar: de cijfers

De start van dit schooljaar was niet zoals anders. Mondmaskers, banken uit elkaar, ramen continu open, een verplichte route doorheen de school, … Maar na maanden afstandsonderwijs toch terug contact met medeleerlingen. De Vlaamse Scholierenkoepel ging bij 10.689 jongeren na hoe zij het begin van dit uitzonderlijke schooljaar hebben ervaren.

Uit de bevraging blijkt dat 95 % van de jongeren blij is om terug op school te zijn met hun vrienden. Hoe lang dat blije gevoel nog zal duren is nog maar de vraag want in dezelfde bevraging kwam naar voor dat maar liefst 80% van de leerlingen de rest van het schooljaar somber inziet en geen enkele leuke activiteit met de klas verwacht. Nochtans is het belangrijk om in te spelen op het positief welbevinden van jongeren op school om hen te blijven motiveren. Wanneer ze zin hebben in de lessen of kunnen uitkijken naar afwisseling, zal hun autonome motivatie om te leren ook verhogen. En net hier versterken leuke activiteiten zoals activerende werkvormen, de zin om naar school te komen en de motivatie tot leren.

Alle toffe uitstappen vallen weg
© Vlaamse Scholieren Koepel - Resultaat bevraging


Toch kreeg nog maar 25% van de leerlingen al eens buiten les. Dat draagt niet enkel bij tot het bestrijden van corona maar kan bij de leerlingen ook het gevoel van afwisseling verhogen. Het is de manier bij uitstek om ervaringsgericht te leren en de theorie in de praktijk om te zetten. Daarnaast kunnen deze extra activiteiten de jongeren andere competenties aanleren: ze leren samenwerken, omgaan met elkaar en krijgen de mogelijkheid hun talenten te ontplooien en delen met elkaar. Lees hier waarom je zeker naar buiten moet met je klas.

Hoewel 75% van de leerlingen vindt dat de school haar best doet om er een leuk schooljaar van te maken, is er nog veel werk aan de winkel en zijn alternatieve lesvormen dit schooljaar meer dan ooit nodig!

Hier wil gameWise haar steentje bijdragen. Ook in tijden van lockdown en social distancing moeten jongeren de kans krijgen om de sleur van de lessen even te onderbreken! Extra-muros activiteiten zijn momenteel misschien niet mogelijk, maar wij gingen aan de slag om onze games ook binnen de schoolmuren te kunnen organiseren. Je leest er alles over op onze Covid-19 pagina.

Nog vragen of zin om met een van onze games aan de slag te gaan, neem dan zeker contact met ons op!
Alle cijfers van de bevraging kun je in het rapport van de Vlaamse Scholieren Koepel terugvinden.