Nu zijn we gameWise

Wat 13 jaar lang luisterde naar de naam [ew32], ontpopte zich in oktober 2020 tot gameWise. Want een nieuw verhaal, aangepast aan maatschappelijke evoluties in een steeds grotere stroomversnelling, verlangt naar een nieuwe naam. Met eenzelfde overtuiging zetten we met gameWise in op digitale en sociale innovatie in het onderwijs en het jeugdwerk maar staan we nog sterker dan tevoren in onze schoenen met een unieke focus op game based empowerment.

De ambitie in een notendop? Blijven verder gaan dan het louter ‘spelenderwijs’ leren. Terwijl de ‘Wise’ in de nieuwe naam nog steeds refereert naar de beoogde leerervaringen en nieuwe inzichten, benadrukken we met de samenvoeging ‘gameWise’ onze entree naar empowerment van jongeren in de bredere zin: onze ervaring leert ons dat spel niet enkel de intrinsieke motivatie van jongeren aanspreekt, maar evengoed een middel is om bruggen te bouwen tussen lokale overheden, diensten, organisaties en jongeren. Op die manier ondersteunen we hen in zelfredzaamheid en actief burgerschap.

Onze naamsverandering betekent allerminst een breuk met het verleden. Zie het als een mutatie van ons DNA, dat niet kon ontstaan zonder de verwezenlijkingen en expertise van [ew32]. Geen stress dus als je ons uit de macht der gewoonte nog even bij de oude naam roept, wij kijken heus wel nog achterom, zelfs met een zo goed als volledig nieuw team!