Welke thema's vinden jongeren echt belangrijk?

De Touristenbevraging

De Vlaamse Jeugdraad vertegenwoordigt de mening van jongeren en zet belangrijke thema's op de politieke agenda. Om te weten welke thema's jongeren echt belangrijk vinden, houdt de jeugdraad een Touristenbevraging. Maar wat is dat nu juist?

De Touristenbevraging is een belevingsonderzoek waarbij kinderen en jongeren bevraagd worden door andere jongeren over hun ervaringen met actuele en maatschappelijke thema's. Er werden 16 thema's gekozen waarover de bevraagde jongeren hun mening konden geven. Daaruit werd een top 5 samengesteld. Eens de Vlaamse Jeugdraad bekend is die vanaf 2021 advies mag geven aan de overheid, zullen er 3 thema's als prioriteit naar voor worden geschoven.

Die 16 thema's kwamen er natuurlijk niet zomaar. Er ging heel wat vooronderzoek aan vooraf, onder andere door jeugd(werk)organisaties als Awel, Uit De Marge en Globelink. Er werd ook gekeken naar de omgevingsanalyse van het jeugd en kinderrechtenbeleidsplan en er kwam inspiratie uit Europese hoek, vanuit de European Youth Goals. Elk thema werd vakkundig geëvalueerd en afgetoetst door een kerngroep van jonge vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad, jeugdwerkers uit de Commissie Jeugdwerk, experten jeugdinfo van WAT WAT en bij het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi).

Aan de hand van alle waardevolle input en feedback, werden de thema's omgevormd tot 16 droomscenario's op maat van kinderen en jongeren:

16 Thema's en droomscenario's op maat van kinderen en jongeren
©Vlaamse Jeugdraad - Touristenbevraging 2020: de resultaten - de 16 thema's


50 Touristen (nieuwsgierige jongeren) gingen op pad en bevroegen meer dan 1000 kinderen en jongeren, zowel online als offline. Met als hoofdvraag: ‘Welk thema is voor jou belangrijk en waarom?’ Iedereen mag een top 3 samenstellen uit de thema's. Al is de jeugdraad natuurlijk vooral geïnteresseerd in de waaromvraag. Ze willen weten met welke problemen de jongeren kampen en op welke manier die opgelost kunnen worden. Tijdens een gesprek krijgen de kinderen en jongeren de kans om hun mening te uiten en al hun ideeën te delen.
Het resultaat van deze hele bevraging was een top 5 van thema's:

Touristenbevraging top 5 thema's
©Vlaamse Jeugdraad - Touristenbevraging 2020: de resultaten - de top 5


gameWise en de thema's?

In het algemeen hechten we veel belang aan de mening van jongeren. In onze spelen verzamelen we actief hun feedback en input over het thema van de game, die koppelen we dan terug naar de school of jeugdwerkorganisatie maar ook naar het beleid. Zo willen we actief ons steentje bijdragen aan jongerenparticipatie en inspraak, een thema dat ook in onze game Mayor@YourTown® wordt uitgediept.

Bij het zien van de top 5 thema's die jongeren belangrijk vinden, maakten we een klein vreugdesprongetje. Want we zijn het helemaal met hen eens! Voor 3 van deze 5 thema's valt er bij ons een spel te ontdekken.
Met onze spelen willen we jongeren versterken en helpen groeien. Door het gebruik van games verhogen we hun autonome motivatie om te leren over een thema maar kunnen we ook op een speelse manier taboes doorbreken en jongeren in een veilige omgeving hun mening laten vormen en uiten.
Met Your City 2050™ binnen het thema klimaat, No Credit, Game Over!®​ dat aan de hand van de thema's schulden en budgetbeheer ook armoede bespreekbaar maakt en Mindfits™ dat op zijn eigen unieke manier handelt over mentaal welzijn, bereiken we al 3 van de 5 topthema's van de kinderen en jongeren. En dat kan ons alleen maar gelukkig maken.

Misschien is het nu tijd om eens onze hoofden te buigen over een spel rond gelijke kansen? We nemen het in elk geval mee...

Ondertussen kun je in dit rapport alle resultaten van de touristenbevraging nog eens nalezen.