CONNEXT for inclusion (ESF-project)

CONNEXT for inclusion is een transnationaal ESF-project (Europees Sociaal Fonds) dat focust op het verhogen van de arbeidsmarktkansen en het verminderen van schooluitval bij jongeren met een migratieachtergrond via game-based empowerment.

gameWise en Arteveldehogeschool werken voor dit project samen met een aantal Finse, Zweedse en Vlaamse partners. In Vlaanderen zijn onze stakeholders vzw aPart, Groep INTRO en Vlaamse Scholierenkoepel.

Game Based Empowerment network

Transnationaal wordt er ingezet op uitwisseling van best practices rond game-based learning, motiverend werken en het connecteren van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen naar de maatschappij. Daarbij worden ook moeilijke thema's als gendergelijkheid niet uit de weg gegaan. gameWise deelt in dit project haar expertise rond game-based learning en cocreatie met als kers op de taart een on-site cocreatieproces met de Zweedse doelgroep en trainers om tot een Zweedse versie van onze Serious Urban Game #WORK™ te komen. Ook de online cocreatie van een game rond gendergelijkheid werd door ons getrokken. Samen met onze partners werken we ook een online handboek rond game-based learning & empowerment uit. Doorheen de brainstorms in dit project bedachten we hiervoor zelf de term Game Based Empowerment.

Groepsfoto SUG 768x432

Het project in de tijd

Maart 2019
De eerste transnationale meeting tussen de Zweedse, Finse en Vlaamse partners van het project is een feit. Op het programma: kennis maken met bestaande Serious Urban Game® #WORK™, een cocreatielab rond de nieuwe CONNEXT game die wordt ontwikkeld, een aantal bezoeken bij Vlaamse organisaties en een netwerkdag.

Mei 2019
gameWise trekt naar Karlstad, Zweden voor een coaching van lokale trainers tijdens een intensief cocreatieproces. We werken aan een aangepaste versie van #WORK™ en kregen input van een grote groep nieuwkomers over spelinhoud en gamedesign. De game wordt getest en aangepast aan de lokale context.

December 2019
Partnermeeting in Karlstad, Zweden met de hele groep. We spelen het lokaal aangepaste #WORK™ Sweden en er worden grote stappen gezet in de ontwikkeling van ons gemeenschappelijk netwerk rond game based learning.

Maart 2020
Opstart van een serie van online cocreatielabs om een gemeenschappelijke game rond gendergelijkheid te ontwerpen. Ook in het CONNEXT project slaat de COVID19-crisis toe. De geplande partnermeeting van eind maart in Helsinki wordt verschoven naar eind augustus, in de hoop dat reizen in de EU dan wel tot de mogelijkheden behoort...

Augustus 2020
...wat natuurlijk niet het geval blijkt. Stijgende Zweedse en Belgische curves doet ons beslissen om geen real-life partnermeeting te houden. In plaats daarvan is er de eerste online partnermeeting. Hoogtepunt van deze online driedaagse is de Gamified Diamonds Seminar over gamified education en digitaal jeugdwerk. Lezingen van enkele keynote speakers worden er afgewisseld met uitwisseling tussen aanwezige partners, afsluiten doen we met een online game-based learning ervaring: The Gamified Diamonds game. Onze inzichten lees je in dit blogbericht.

Oktober 2020
De game rond gendergelijkheid wordt verder ontwikkeld met de Zweedse partner. Zij doen reeds eerste LearningLabs met de doelgroep. Het handboek begint ondertussen stilaan vorm te krijgen…

November 2020

Een nieuwe - jammergenoeg opnieuw online - partnermeeting, met enkel de stuurgroep van het project. We werken er onder de deskundige leiding van Artevelde Hogeschool aan ons online handboek met als thema - hoe kon het ook anders - game based empowerment. Dit handboek vat het lerend netwerk van ons project mooi samen en zal een bruikbare tool zijn voor iedereen die game based wil werken met (NEET) jongeren, maar bijvoorbeeld ook met nieuwkomers of mensen met een migratie-achtergrond.

Jan - April 2021

In de voorlaatste fase van het project lanceren we met trots het handboek 'Games, Seriously?!' (enkel in het Engels). Het learning network gaat door met enkele online sessies met expertisedeling rond game based learning en game based empowerment. Deze vormen mee de basis voor een grondige update van de eigen vorming game based empowerment

Mei - oktober 2021

Vanaf mei startten we met de effectieve disseminatie van onze 'lessons learned', we plannen onder andere twee webinars op 5 en 19 oktober met als thema's 'Game based Empowerment' en 'Motivatie; het nut van verbindende games in het onderwijs'.

Trust In Education

In Vlaanderen trekt gameWise in dit project de cocreatieve ontwikkeling van een nieuwe Serious Urban Game® die onder andere als preventieve tool tegen vroegtijdige schooluitval zal kunnen worden ingezet. De hoofddoelgroep zijn jongeren met een migratieachtergrond en met een hoger risico op vroegtijdig de school te verlaten. Vlaams onderzoek toont aan dat jongeren die het Nederlands niet of minder machtig zijn veel vaker de school vroegtijdig verlaten dan jongeren wiens moedertaal Nederlands is. Meer info over het Vlaamse luik van het project vind je ook op de projectwebsite.

In 2019 schuimden we een 15-tal verschillende scholen en jeugdwerkingen af om jongeren samen met leerkrachten/ begeleiders vorm te laten geven aan deze nieuwe game. Scholen uit bijna alle stromen binnen ons onderwijssysteem namen deel aan het intensieve cocreatieproces. Daarnaast nam vzw Apart deel met een groep jongeren in een NAFT-traject en met een groep begeleiders. Ook voor de begeleiders van Groep INTRO en de vrijwilligers van de Vlaamse Scholierenkoepel waren er labs op maat.

In 2020-2021 werd het spel getest door verschillende scholen en jeugdwerkingen. De game werd aangepast aan de corona-realiteit en kan veilig en zelfstandig gespeeld worden in de klas of zelfs op afstand.

Scholen die geïnteresseerd zijn om Trust In Education gratis te testen/ spelen mogen ons altijd contacteren.

Logo ESF