CONNEXT for inclusion: the games

CONNEXT for inclusion is een internationaal ESF-project waarbij partners uit Vlaanderen, Finland en Zweden samenwerken aan empowerment van jongeren via game based learning. Een specifieke focus binnen dit project ligt op jongeren met een migratieachtergrond en het ontwikkelen van games als preventieve tool tegen vroegtijdige schooluitval. Ontdek hieronder alle games die ontwikkeld werden binnen het project.