Natuur in de stad

gameWise werkt aan een nieuwe Serious Urban Game® binnen het thema 'Natuur in de stad'.
Deze game wil jongeren aansporen tot natuurbeleving in de stad en zal werken rond thema's als verharding, hitte-eiland en duurzaamheid.

Samen met onze partners, natuureducatieve centra De Vroente en De Helix van het Department Omgeving van de Vlaamse overheid, willen we jongeren meer leren over de natuur in de stad Antwerpen. Op speelse wijze zullen jongeren van de eerste graad secundair onderwijs op ontdekking kunnen gaan in de stad om er alles te ontdekken over het nut van al dat groen, hoe dieren zich aanpassen aan leven in de stad en welke rol de mens in dit alles speelt.

Tijdlijn partnerlab

maart 2021

In een online meeting ontmoeten we de sympathieke medewerkers van De Vroente, De helix en Departement Omgeving in een eerste PartnerLab. We trekken een aantal inhoudelijke lijnen en stellen de doelen van dit project scherp. De partners maken kennis met het gameWise-platform en geven op die manier heel wat interessante inhoudelijke input die de game op een begrijpelijke manier moet overbrengen naar jongeren.

Tijdlijn cocreatie

april - mei 2021

Om de vertaling te maken van de verregaande inhoudelijke kennis van de natuureducatieve centra naar de leefwereld van jongeren, werken we samen met jongeren zelf. Tijdens een aantal cocreatielabs werken we zowel rond inhoud als vorm van de game. Samen met enkele groepen jongeren gingen we in LearningLabs aan de slag om het thema te verdiepen. We zochten antwoorden op vragen als: 'wat doe je met je vrienden in de stad?' en 'hoe belangrijk is de aanwezigheid van natuur op die plaatsen?'. Ook zoomden we dieper in op de invulling die jongeren vandaag geven aan het begrip 'natuur'.

Tijdlijn partnerlab

april 2021

De input die de jongeren geven, wordt teruggekoppeld in een tweede PartnerLab. We bespreken de inzichten en bepalen op welke delen we zullen aansluiten en waar we de leefwereld van de jongeren net willen opentrekken. We brainstormen over mogelijke verhaallijnen voor de SUG® en welke methodieken en gamedanymics we kunnen aftoetsen met jongeren in de volgende cocreatielabs.