Trust In Education™

Trust In Education™ is een Serious Urban Game® over vertrouwen in onderwijs. Leerlingen en leerkrachten gaan samen op zoek naar wat hen verbindt, hoe de school kan bijdragen aan een beter welbevinden van de leerlingen en hoe ze een breed draagvlak kan creëren om leren mogelijk te maken. Het onderwijssysteem wordt in vraag gesteld en leerlingen mogen suggesties doen om het huidige onderwijs beter af te stemmen op hun ontwikkeling. Alle input uit de game wordt teruggekoppeld naar de school zelf en naar het bredere beleid zodat we het huidige onderwijssysteem beter kunnen afstemmen op de toekomst die jongeren voor ogen hebben.

Het spel

Je gaat je al je hele leven naar school; “dat is belangrijk” zeggen ze, maar bereidt ons onderwijs jou wel genoeg voor op de toekomst? Ga samen met je leerkracht op zoek naar wat beter kan op school en naar hoe jouw school je voldoende kan voorbereiden op de toekomst die jij voor ogen hebt. Tijdens het spel Trust In Education versterk je de band met je klasgenoten en de leerkrachten en onderzoek wat jullie echt verbindt. In deze groepsdynamische, interactieve en multimediale game-ervaring, wordt ingezet op jullie kwaliteiten en wordt er geluisterd naar de stem van de jeugd.

Principal at your school red

Details

  • Doelgroep: 12+
  • Aantal deelnemers: max 25
  • Spelduur: 3 uur
  • GameCompanions: medeleerlingen, leerkrachten, directie …


Zelf het spel spelen?

Trust in Education™ is onderdeel van het ESF-project Connext for inclusion en focust op vertrouwen in het onderwijs(sytseem). Ook het spel spelen?

Combinatielogo esf 0