Your City 2050™

YourCity2050™ is een Serious Urban Game® rond het thema klimaat die jongeren laat stilstaan bij de oorzaken en gevolgen van de klimaatproblematiek. Spelers worden uitgedaagd om zelf na te denken over mogelijke oplossingen op micro-, meso- en macroniveau en maken kennis met de maatregelen die het (lokale) beleid al neemt om de klimaatverandering aan te pakken. Het spel moet jongeren hoop geven op een betere toekomst zonder de harde realiteit en urgentie van het probleem onder de mat te schuiven.

Het spel
UNDER CONSTRUCTION

In samenwerking met de milieudienst van Stad Gent, wordt deze game momenteel onder de loep genomen voor een grondige update. Het educatieve team van gameWise, experten en 100 Gentse jongeren werken via cocreatielabs aan deze nieuwe versie om de game beter te doen aansluiten bij de noden en leefwereld van jongeren. We mikken op een game die verder bouwt op de actuele kennis van jongeren en met een storyline die hen aanspreekt en motiveert. We leggen extra nadruk op lokale klimaatinitiatieven om jongeren een hoopvol verhaal mee te geven met een positieve nasmaak. In deze update wordt extra nadruk gelegd op de Gentse initiatieven, maar tegelijk denken we ook aan mogelijke adaptatie naar andere steden en gemeenten in de toekomst. Benieuwd naar het resultaat? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Your city2050 red

Details

  • Doelgroep: 14+
  • Aantal deelnemers: max 25
  • Spelduur: 3 uur
  • GameCompanions: vegetarisch restaurant, buurtwinkel, kringwinkel, klimaatdienst van de stad, lokaal bestuur …


Binnenkort zelf het spel testen?

Dit spel kan binnenkort volledig conform de geldende coronamaatregelen gespeeld worden in de stad of binnen de schoolmuren maar voor we het spel definitief kunnen lanceren, zijn we op zoek naar klassen en groepen jongeren die in de laatste fase van de ontwikkeling het volledige spel willen testen en evalueren. Contacteer ons voor meer info of om een afspraak vast te leggen.