Gent 2050™

gameWise vzw en de milieudienst Stad Gent werken samen aan een Gentse update van de Serious Urban Game Your City 2050™.

Begin 2020 zijn gameWise vzw en de milieudienst Stad Gent een samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling van Gent 2050™, een Gentse update van de Serious Urban Game Your City 2050™. Door middel van een intensief cocreatieproces met Gentse jongeren en experten wordt een nieuwe versie ontwikkeld die jongeren op een speelse wijze de verschillende Gentse Klimaatinitiatieven leert kennen.

De Covid-19 pandemie en de lockdown vereisten een andere aanpak en al snel gingen we over op digitale en corona-proof gamelabs. Samen met experten en 130 Gentse jongeren, gaat het gameWise team aan de slag met onze beproefde cocreatiemethode. In de eerste plaats gaan we met hen in gesprek over het thema klimaat. Hoe denken zij hierover? Wat vinden ze belangrijk? Waarvoor heeft onze jeugd schrik?

Zo blijkt dat zij zich onder andere zorgen maken om hun toekomst en die van hun kinderen. Daarnaast vinden ze dat er door de coronacrisis te weinig aandacht is voor het klimaat. Hoewel een groot deel van de jongeren meer wil weten over de oorzaken en gevolgen van de klimaatproblematiek, willen ze vooral meer focus op het positieve verhaal. Wat kunnen zij zelf doen? Wat gaat er goed en welke succesvolle initiatieven bestaan er al? Net op deze vragen willen Stad Gent en gameWise een antwoord bieden.

gameWise Mentimeter Stellingen

Aan de hand van game based empowerment worden de jongeren gestimuleerd om hun kennis van het thema op een speelse manier te verhogen, en worden handvaten aangereikt om hun eigen levensstijl op een klimaatvriendelijke manier aan te passen.
Om dit effect zo groot mogelijk te maken, willen we de game zo dicht mogelijk laten aansluiten bij de leefwereld en visie van de jongeren. Tijdens de verschillende labs wordt besproken wat een spel voor hen leuk maakt en waarom. Welke verhaallijn spreekt hen het meeste aan?

Met deze uitgebreide update van Your City 2050™, willen jongeren hoop geven op een betere toekomst. Het is nog niet te laat om de klimaatproblematiek aan te pakken. Gent 2050™ zal jongeren leiden naar lokale (Gentse) klimaatinitatieven, maar tegelijk denken we ook aan mogelijke adaptatie naar andere steden en gemeenten in de toekomst. Tijdens het spel geven jongeren hun mening over lokale en minder lokale klimaatproblemen. Deze meningen worden achteraf teruggekoppeld naar het lokale beleid.

De vernieuwde versie zal ook in “coronatijden” op een veilige manier kunnen doorgaan en kan bijvoorbeeld intra muros op scholen én zelfs van thuis uit gespeeld worden.