Educatieve spelen voor jeugdwerk

Speel of ontwikkel met je jongeren een spel, volg een vorming of gamificeer je eigen inhouden en thema's op ons platform.

Sugsug

Serious Urban Games®

Serious Urban Games® zijn digitale stadsspelen die een open dialoog aangaan over maatschappelijke thema’s, sensibiliseren, taboes doorbreken en jongeren empoweren. gameWise creëert via deze games ruimte voor jongeren om zich te veilig voelen en zichzelf te ontplooien. Bepaalde maatschappelijke thema’s aanhalen via ervaringsgericht spel werkt als de ideale conversatiestarter en verhoogt de motivatie, wat duidelijk een positief effect heeft op de leerresultaten.

Schermopname 25

Educatieve licenties voor ons platform

Via ons platform kun je zelf games begeleiden, aanpassen of samenstellen en speel je volledig zelfstandig een van onze Serious Urban Games®. Benieuwd naar de mogelijkheden van ons platform?

Artboard 1

Vorming Game Based Empowerment: games in het jeugdwerk

Game based empowerment motiveert jongeren om te leren, het draagt bij tot het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en versterkt hun persoonlijkheid en eigenwaarde. Benieuwd hoe jij games kan inzetten in het jeugdwerk? Deze vorming geeft je een basis om zelf aan de slag te gaan met gamification en game based empowerment rond een zelfgekozen thema of leerdoelstelling(en).

©gameWise - Mindfits™: Lockdown Edition - game beeld

Mentaal welzijn bespreekbaar maken in de groep

Om tegemoet te komen aan de zware mentale druk die tijdens de coronacrisis op de schouders van de jongeren in onze samenleving kwam te liggen, ontwikkelde gameWise Mindfits™: Lockdown Edition. Deze gratis online serious game Mindfits™: Lockdown Edition opent mogelijkheden om verschillende problematieken rond mentaal welzijn zoals eenzaamheid, sexting, drugs … te bespreken en reikt relevante instanties aan voor (online) hulpverlening.

De vele positieve feedback die we kregen van jongeren, jeugdwerkers, leerkrachten, trajectbegeleiders etc. bevestigt voor ons dat er een grote nood is aan dit soort projecten.. Met deze eerste online game bereikten we maar liefst 1700 jongeren maar we willen graag verder gaan en zoveel mogelijk jongeren dit platform bieden in deze moeilijke en onstabiele tijden. Daarom doen we ook beroep op jeugdwerkers om deze game te verspreiden bij hun jongeren.

Cocreatie

Meewerken aan spelontwikkeling

Op regelmatige basis ontwikkelt gameWise een nieuwe game en zoeken we (groepen) jongeren om daaraan mee te werken. Deelnemen aan onze cocreatielabs is een unieke manier om je samen met je groep jongeren in een maatschappelijk thema te verdiepen en een actieve rol op te nemen in het maakproces. Jullie leren hoe een serious game wordt opgebouwd, maken kennis met verschillende spelmechanismen en leren die implementeren in de game. Elke deelnemende groep kan gratis het ontwikkelde spel testen op het einde van het traject.
Interesse om mee te werken aan een Serious Urban Game®?

Screenshot 20200831 083956 Chrome 2

GameCompanion worden

Jongeren ontdekken in onze games niet enkel de fysieke sociale kaart, ook het virtueel netwerk van organisaties die voor hen relevant zijn. Zo wil gameWise jongeren dichter bij elkaar brengen en de kloof met leerkrachten en begeleiders, diensten en organisaties, instanties en beleid dichten.

Om dit te kunnen verwezenlijken is het belangrijk dat wij een structurele samenwerking kunnen opzetten met diensten en organisaties die jongeren mee willen ondersteunen in een van onze thema’s (omgaan met geld, toeleiden naar werk, klimaatbewustzijn, versterken van mentale veerkracht…). Samen kunnen we bekijken hoe jouw organisatie een plek kan krijgen binnen een bestaande game en hoe we jongeren kunnen helpen de weg te vinden naar jullie aanbod of dienstverlening.