Lockdown Minds™ in de pers

In 2021 haalde de online serious game Lockdown Minds™ de pers.
Ontdek hier alle interviews en artikels.

Ook mee verspreiden?

We willen met deze game graag zoveel mogelijk jongeren bereiken, dat kan alleen als zoveel mogelijk mensen meehelpen. Wil jij Lockdown Minds™ook bekend maken in jouw netwerk? Wij reiken alle materiaal aan voor een artikel, online post of korte vermelding. Check snel onze persmap voor alle beeld- en tekstmateriaal!