Maak mentaal welzijn bespreekbaar in de klas via spel

Onze nieuwste online serious game Lockdown Minds ondersteunt jongeren om de juiste balans te vinden in deze mentaal veeleisende tijden en leidt hen naar de bestaande online hulpverlening. Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om deze game in te zetten in de klas en hoe je zo het mentaal welzijn van je leerlingen kan versterken.

Lockdown Minds™ is volledig GRATIS te spelen op het platform. Het spel leent zich uitstekend voor thuisonderwijs maar is ook in de klas inzetbaar als conversatiestarter rond mentaal welzijn. Op deze pagina vind je als leerkracht meer info over de inhoud, ontwikkelmethode en nagestreefde VOETen van de game. Meer algemene info over het spel vind je hier.

Het spel

zeven jongeren verblijven in één kot, jouw leerling kruipt in de rol van de nieuweling. Bovendien is er ook net een lockdown afgekondigd ...
Spelers gaan in gesprek met hun kotgenoten om hen beter te leren kennen, ze ondersteunen hen bij kleine en minder kleine problemen en spelen minigames die hen (sociale) vaardigheden en inzichten aanreiken waar ze echt iets aan hebben.

Het spel werkt drempelverlagend en wil op een speelse manier enkele taboes doorbreken rond psychisch welbevinden. Jongeren leren omgaan met moeilijke momenten, stress en angsten; ze leren over zelfzorg en zorg voor anderen maar komen tijdens het spel ook in contact met diensten en organisaties waar ze terecht kunnen.


Waarom online?

Een niet te onderschatten neveneffect van de Coronacrisis is de negatieve impact op het mentale welzijn van vele jongeren. Door de lockdown en invoering van social disctancing werd het ook moeilijker voor jongeren om de hulp te vinden. Dit zette ons aan om een urgente bijdrage te leveren aan het online jeugdwerkaanbod en niet veel later lanceerde gameWise het gratis online spel Lockdown Minds™, de single-player versie van de Serious Urban Game® Mindfits™.
Zo kunnen we jongeren blijven ondersteunen en empoweren, ook als we fysiek niet tot bij hen geraken.

Aan de slag!

Leerlingen kunnen eenvoudig een account aanmaken op het platform en onmiddellijk beginnen spelen! Laat je leerlingen naar onze website surfen en op de PLAY-knop bovenaan klikken, zo vinden ze het spel makkelijk terug.

Op het platform is ook een feedbackformulier te vinden dat de leerlingen na het spelen kunnen invullen. Zo kunnen wij het spel blijven verbeteren en up-to-date houden. Het invullen van dit formulier kan een extra taak zijn die door de leerkracht wordt meegegeven

Ook van leerkrachten en professionals uit het werkveld krijgen we graag feedback over wat beter kan of wat er nog ontbreekt in het spel. Dit kan op dit afzonderlijk evaluatieformulier voor professionals.

Ontwikkeling

Bij de ontwikkeling van deze serious game vormde de methode game based empowerment de basis. Deze methode sluit nauw aan bij game based learning en is mede gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 1985) om de intrinsieke motivatie van jongeren te verhogen. In deze methode ligt de nadruk op de eigen kracht en mogelijkheden van de jongeren. Onze games zetten dan ook niet enkel in op kennis, maar vooral op het empoweren van jongeren.

Door samen met jongeren te ontwikkelen, maken we de personages en verhalen herkenbaar en wordt een simulatie gecreëerd die dicht aanleunt bij de realiteit. Het online anonieme aspect zorgt dan weer voor een veilige omgeving om te oefenen en te experimenteren. Jongeren leren uit deze ervaringen en kunnen daarna hun eigen keuzes en gedrag zelf corrigeren.

Uit een onderzoek naar onze methodiek in Nederland (uitgevoerd door Panteia in opdracht van Schouders Eronder) bleek deze methodiek niet enkel voor een hoger leereffect te zorgen, maar bleven deze resultaten ook positief op lange termijn. Lees het volledige onderzoek of bekijk in deze infographic de samenvatting.


Update

Een eerste editie van het spel werd in april 2020 gelanceerd. Toen speelden meer dan 2000 jongeren de game en ontvingen we 500 feedbackformulieren. De feedback werd verwerkt samen met de input uit verschillende cocreatietrajecten met jeugdorganisaties Arktos, Cachet vzw, vzw aPart, Groep Intro vzw en hun jongeren. Zo willen we een game creëren die nog beter aansluit op de leefwereld en actuele noden van jongeren. Lees hier waarom wij het zo belangrijk vinden om deze game verder uit werken en hoe we te werk gaan.

Feedback Lockdown Minds
©gameWise 2021 - Lockdown Minds™- feedback

Eindtermen

Tijdens het spelen werken de leerlingen aan onderstaande vakoverschrijdende eindtermen.
NB. Deze worden aangepast naar de vernieuwde eindtermen voor secundair onderwijs vanaf september 2021

Gemeenschappelijke stam

communicatief vermogen1. brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk
doorzettingsvermogen4. blijven, ondanks moeilijkheden hun doel nastreven
empathie5. houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen
exploreren8. benutten leerkansen in diverse situaties
flexibiliteit9. zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden
kritisch denken12. zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken
13. kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken
mediawijsheid14. gaan alert om met media
open en constructieve houding16. houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld
respect18. gedragen zich respectvol
zelfbeeld21. verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten
22. ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek individu, behorend tot verschillende groepen.
zelfredzaamheid23. doen beroep op maatschappelijke diensten en instellingen
24. maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of meningen kenbaar te maken
zorgzaamheid26. gaan om met verscheidenheid

Context 2: mentale gezondheid

1. gaan adequaat om met de taakbelasting en met stressvolle situaties
2. gaan gepast om met vreugde, verdriet, angst, boosheid, verlies en rouw
3. erkennen probleemsituaties en vragen, accepteren en bieden hulp
4. aanvaarden en verwerken hun seksuele ontwikkeling en verandering in de puberteit
5. kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag
6. stellen zich weerbaar op

Context 3: Sociorelationele ontwikkeling

3. accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie
4. kunnen ongelijk toegeven en zich verontschuldigen
5. handelen discreet in situaties die dat vereisen
6. doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik
7. bespreken opvattingen over medische, psychische en sociale aspecten van samenlevingsvormen, veilig vrijen, gezinsplanning, zwangerschap en zwangerschapsafbreking
8. uiten onbevangen en constructief hun wensen en gevoelens binnen relaties en stellen en aanvaarden hierin grenzen
9. zoeken naar constructieve oplossingen voor conflicten

Veel spelplezier!

Vragen of meer info over deze of over onze andere games?