Natuur in de stad

gameWise werkt aan een nieuwe Serious Urban Game® binnen het thema 'Natuur in de stad'.
Deze game wil jongeren aansporen tot natuurbeleving in de stad en zal werken rond thema's als verharding, hitte-eiland en duurzaamheid.

Samen met onze partners, natuureducatieve centra De Vroente en De Helix van het Department Omgeving van de Vlaamse Overheid, willen we jongeren meer leren over de natuur in de stad Antwerpen. Op speelse wijze zullen jongeren van de eerste graad secundair onderwijs op ontdekking kunnen gaan in de stad om er alles te ontdekken over het nut van al dat groen, hoe dieren zich aanpassen aan leven in de stad en welke rol de mens in dit alles speelt.

Cocreatie_Natuur-in-de-stad
Tijdlijn partnerlab

maart 2021 ⁠— Start PartnerLab

In een online meeting ontmoeten we de sympathieke medewerkers van De Vroente, De helix en Departement Omgeving in een eerste PartnerLab. We trekken een aantal inhoudelijke lijnen en stellen de doelen van dit project scherp. De partners maken kennis met het gameWise-platform en geven op die manier heel wat interessante inhoudelijke input die de game op een begrijpelijke manier moet overbrengen naar jongeren.

Tijdlijn cocreatie

april / mei 2021 ⁠— Cocreatie LearningLab

Om de vertaling te maken van de verregaande inhoudelijke kennis van de natuureducatieve centra naar de leefwereld van jongeren, werken we samen met jongeren zelf. Tijdens een aantal cocreatielabs werken we zowel rond inhoud als vorm van de game. Samen met enkele groepen jongeren gingen we in LearningLabs aan de slag om het thema te verdiepen. We zochten antwoorden op vragen als: 'wat doe je met je vrienden in de stad?' en 'hoe belangrijk is de aanwezigheid van natuur op die plaatsen?'. Ook zoomden we dieper in op de invulling die jongeren vandaag geven aan het begrip 'natuur'.

Isditnatuur dieren
Tijdlijn partnerlab

mei 2021 ⁠— PartnerLab

De input die de jongeren geven, wordt teruggekoppeld in een tweede PartnerLab. We bespreken de inzichten en bepalen op welke delen we zullen aansluiten en waar we de leefwereld van de jongeren net willen opentrekken. We brainstormen over mogelijke verhaallijnen voor de SUG® en welke methodieken en gamedanymics we kunnen aftoetsen met jongeren in de volgende cocreatielabs.

Tijdlijn cocreatie

juni 2021 ⁠— Cocreatie GameLab

Tijd om echt creatief aan de slag te gaan met de jongeren. Tijdens de GameLabs krijgen de jongeren echt de kans om mee het spel te ontwikkelen: ze schrijven verhaallijnen, ontwerpen personages, bedenken opdrachten en werken een passend puntensysteem. Wij leren jongeren meer over gamertypes en hoe ze verschillende soorten spelers kunnen aanspreken met hun spel. Ze maken kennis met verschillende gamemechanics en leren die implementeren in de game. De jongeren beslissen zelf wat past bij een game rond natuur in de stad en tonen ons hoe we hen kunnen motiveren om aan de slag te gaan met het thema.

Tijdlijn handboek

zomer 2021 ⁠— Paper prototype

Alle input van de jongeren wordt samengelegd, er wordt gewikt en gewogen, intern worden zaken uitgetest en neergeschreven. Het spel krijgt langzaam vorm. Op het einde van een zomer vol intensieve brainstormsessies krijgt het paper prototype langzaam vorm. Eind augustus volgt een nieuw PartnerLab waarin we samen met de experten het prototype aftoetsen aan de vooraf opgestelde doelen en we nog enkele laatste inhoudelijke knopen doorhakken. Het prototype van het spel is nu helemaal af!

Tijdlijn cocreatie

September 2021 ⁠— Cocreatie TestLab

Na 6 maanden van cocreatie, brainstorms en afstemmen met partners en experten, mogen we het spel eindelijk uittesten. De groepen jongeren die meewerkten aan het spel krijgen als eerste de kans om het prototype van deze nieuwe Serious Urban Game® te spelen. Op dit moment hebben ze daar nog een zekere verbeeldingskracht voor nodig maar het geeft hen toch al een gevoel van hoe hun zelfontworpen game er in de toekomst zal uitzien. Er is veel enthousiasme merkbaar bij de deelnemers.

Tijdlijn cocreatie

oktober 2021 / januari 2022 ⁠— Ontwikkeling

De volgende maanden wordt binnen gameWise volop ingezet op het omzetten van de prototype game naar een echt volwaardig spel: de samenwerking met een grafisch designer wordt opgezet, personages worden verder uitgediept, verhaallijnen worden op punt gesteld, minigames worden ontwikkeld, materiaal wordt aangekocht, het platform wordt helemaal up-to-date gemaakt voor deze nieuwe game. Het spel is nu helemaal klaar voor de testfase!

Tijdlijn spelsessie

februari 2022 ⁠— Eerste spelsessies

De allereerste groepen mogen het afgewerkte spel testen. Omdat we nog in de testfase van de ontwikkeling zitten, maken we nog steeds veel ruimte voor feedback van spelers en leerkrachten/begeleiders. Wil je zelf ook dit spel gratis testen met jouw (klas)groep, stuur ons dan snel een mailtje om jouw spelsessie vast te leggen!

Tijdlijn cocreatie

maart 2022 ⁠— Doorontwikkeling LearningLab

In 2022 start een nieuwe ronde cocreatie waarin we het ontwikkelde spel meteen opnieuw onder de loep nemen. Waar we in de eerste ronde vooral tijd maakten voor de ruwe ontwikkeling van het spel en grote spelelementen, gaan we nu verder in de diepte en meer werken op details om het spel naar een nog hoger niveau te tillen. In het eerste LearningLab bekijken we de inhoudelijke kennis die verwerkt zit in het spel en waar de jongeren nog dieper op willen ingaan. Ook proberen we bepaalde gamemechanics uit te lichten die in dit spel extra aandacht verdienen zodat we die verder kunnen uitwerken in de GameLabs.