Onze partners

Voor de ontwikkeling van ons aanbod werken wij nauw samen met enkele partners die jongeren ondersteunen in hun persoonlijkheidsontwikkeling en groei tot zelfbewuste, kritische en actieve burgers. Samen maken we ons sterk voor game based empowerment van jongeren!

Partner worden

Jongeren ontdekken in onze games niet enkel de fysieke sociale kaart, ook het virtueel netwerk van organisaties die voor hen relevant zijn. Zo wil gameWise jongeren dichter bij elkaar brengen en de kloof met leerkrachten en begeleiders, diensten en organisaties, instanties en beleid dichten.

Om dit te kunnen verwezenlijken is het belangrijk dat wij een structurele samenwerking kunnen opzetten met diensten en organisaties die jongeren mee willen ondersteunen in een van onze thema’s (omgaan met geld, toeleiden naar werk, klimaatbewustzijn, versterken van mentale veerkracht…). Samen kunnen we bekijken hoe jouw organisatie een plek kan krijgen binnen een bestaande game en hoe we jongeren kunnen helpen de weg te vinden naar jullie aanbod of dienstverlening.