Spel met inhoud voor organisaties en bedrijven

Spelen op de werkvloer, spel op maat en samenwerkingsmogelijkheden, voor organisaties en bedrijven die (sociale) kloven willen dichten

Serious Urban Game

Serious Urban Games® zijn digitale stadsspelen die jongeren in contact brengen met diensten, organisaties en bedrijven in hun eigen stad of gemeente en hen zo de fysieke en virtuele sociale kaart laten ontdekken. Elke Serious Urban Game® wil de open dialoog aangaan over een maatschappelijke thema, sensibiliseren, taboes doorbreken en jongeren empoweren.

Onze games gaan over heel uiteenlopende thema’s: van omgaan met geld, ondernemerschap en politiek, tot klimaat, werk zoeken en waterschaarste. Kiezen voor spel als leermethode, werkt motiverend en dat heeft een duidelijk positief effect op de leerresultaten.

Bepaalde maatschappelijke thema’s aanhalen via spel werkt drempelverlagend en is een ideale conversatiestarter. Zo helpen we hen om hun eigen mening te vormen en verwoorden. Wij koppelen hun input terug naar de relevante diensten en organisaties, zodat ook zij weten zij wat er echt leeft bij de jongeren in de huidige samenleving.

Artboard 1

Spel op maat

Wil je zelf een spel op maat (laten) maken over een thema waar jouw organisatie of bedrijf warm voor loopt? Zie je ook een mogelijkheid om mensen op een speelse en creatieve manier te empoweren? In een cocreatieproces op maat ontwikkelen we samen met jullie een game die aansluit bij jullie inhoud, doelgroep en verhaal.

Artboard 1 1

Vorming Game Based Empowerment: games inzetten op de werkvloer

Game based empowerment werkt verbindend en motiveert individuen om te leren, versterkt hun persoonlijkheid en eigenwaarde, daarnaast draagt het bij tot het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en attitudes. Benieuwd hoe jij games kan inzetten binnen jouw organisatie of bedrijf? Deze vorming geeft je een basis om zelf aan de slag te gaan met gamification en game based empowerment rond een zelfgekozen thema of doelstellingen.

companion

GameCompanion worden

Jongeren ontdekken in onze games niet enkel de fysieke sociale kaart, ook het virtueel netwerk van organisaties die voor hen relevant zijn. Zo wil gameWise jongeren dichter bij elkaar brengen en de kloof met leerkrachten en begeleiders, diensten en organisaties, instanties en beleid dichten. Om dit te kunnen verwezenlijken is het belangrijk dat wij een structurele samenwerking kunnen opzetten met diensten en organisaties die jongeren mee willen ondersteunen in een van onze thema’s (omgaan met geld, toeleiden naar werk, klimaatbewustzijn, versterken van mentale veerkracht…). Samen kunnen we bekijken hoe jouw organisatie een plek kan krijgen binnen een bestaande game en hoe we jongeren kunnen helpen de weg te vinden naar jullie aanbod of dienstverlening.