Serious Urban Games®

Met de term Serious Urban Games® drukken we onze eigen stempel op het meer besproken fenomeen van ‘serious games’: een verzameling van verschillende soorten games (bord- en kaartspellen, videogames,...) die een bepaald inzicht of leerervaring bij de speler nastreven en dus niet louter op het spelplezier gericht zijn.

Wat is een Serious Urban Game®?

Een S_U+G Serious Urban Game® combineert teamwork, technologie, vaardigheden en kennis om een gemeenschappelijk doel te bereiken. De deelnemers gaan challenges aan en worden door live feedback aangemoedigd. Tegelijk duiken ze in maatschappelijke thema’s, verruimen hun horizon en verwerven 21ste eeuwse vaardigheden.

Elke game wordt ontwikkeld in samenwerking met, en voor de doelgroep. Ons ontwikkelingsproces is cocreatief en verloopt in 3 fasen: aansluiten bij de noden en leefwereld van onze doelgroep, hun input vragen en nagaan of een game effectief werkt bij de doelgroep.

Serious red

WHY SO SERIOUS?

Net als vele serious games behandelen onze Serious Urban Games® een maatschappelijke thematiek. Ze gaan echter verder dan enkel het ‘opleuken’ van serieuze thema’s via spel. Een Serious Urban Game® wil algemeen sensibiliseren, taboes doorbreken en jongeren empoweren. Elke game wordt ontwikkeld via intensieve cocreatieprocessen waarin onze partners, experten en een grote diverse groep jongeren input geven, de games mee vorm geven en testen.

Urban red

WHY GO URBAN?

Onze urban games creëren zowel fysieke als digitale interactie tussen jongeren en hun stad of gemeente. We willen niet enkel de jongeren in contact brengen met inwoners, stadsdiensten en organisaties maar ook hun mening terugkoppelen naar die lokale stakeholders en beleid. Zo hopen we dat onze games ook kunnen bijdragen tot een betere stad of gemeente, waar ieders mening telt.
In onze groepsdynamische stadsspelen sturen we jongeren echt de stad in. Met een tablet of smartphone in de hand treden ze in interactie met de stad en haar inwoners, stadsdiensten en organisaties. Daarnaast creëren we deze wisselwerking vandaag ook in een groeiend aanbod aan online game-ervaringen. Zo maakten we tijdens de coronacrisis de game lockdown Minds™ een volledige online versie van onze Serious Urban Game® over mentaal welzijn. Op deze manier kunnen we individuele jongeren bereiken en hen rechtstreeks doorverwijzen naar online hulpverlening.

Game red

WHY PLAY A GAME?

Alles wat leuk is blijft beter hangen! Game-based learning is een vorm van leren die zijn effectiviteit al heeft bewezen. Spelenderwijs worden moeilijkere thema’s niet alleen bespreekbaar maar werken jongeren ook aan verschillende competenties die zowel hen als klasgenoten verder helpen wanneer nodig. Maar waarom ons op ons woord geloven? Lees dit onderzoek over de leereffecten van onze S_U+G No Credit, Game Over® door het Nederlandse Panteia of bekijk in deze infographic de samenvatting.

GameCompanions

Om de kloven tussen jongeren, organisaties en beleid te kunnen dichten, vragen onze games om structurele samenwerkingen met instanties die jongeren ondersteunen. Past jouw organisatie of dienst in een onze thema’s (omgaan met geld, toeleiden naar werk, klimaatbewustzijn, versterken van mentale veerkracht…)? Neem snel contact met ons op en dan bekijken we samen hoe jullie een plek kunnen krijgen binnen een bestaande game en hoe we jongeren kunnen helpen de weg te vinden naar jullie aanbod of dienstverlening.

Spel op maat

gameWise werkt voortdurend aan haar aanbod, dat kan gaan van de uitbreiding van het gamma tot het up-to-date houden van de inhoud en GameCompanions. Wil je via spel graag een zelfgekozen thema onder de aandacht brengen en samen met ons een cocreatieproces opstarten?


“S_U+G Serious Urban Game is een project en geregistreerd merk van Lieve Achten voor TELMA LLC