Verbindend spel voor jongeren in jouw stad of gemeente

Ondersteun onderwijs en jeugdwerk bij het versterken van jongeren of kom erachter hoe jongeren nu echt denken over een bepaalde thematiek.

Sug logo r

Serious Urban Games®

Serious Urban Games® zijn digitale stadsspelen die jongeren in contact brengen met hun eigen stad of gemeente. De jongeren ontdekken via spel de fysieke en virtuele sociale kaart van hun stad of gemeente. Elke Serious Urban Game® streeft een bepaalde leerervaring of inzicht na bij de spelers en wil ruimte creëren voor jongeren om zich te veilig voelen en zichzelf te ontplooien. Via deze games wil gameWise de open dialoog aangaan over maatschappelijke thema’s, sensibiliseren, taboes doorbreken en jongeren empoweren.

Bepaalde maatschappelijke thema’s aanhalen via spel werkt drempelverlagend en is een ideale conversatiestarter. Zo helpen we jongeren om hun eigen mening te vormen en verwoorden. Wij koppelen hun input terug naar het (lokale) beleid, zodat je als stad of gemeente te weten komt wat er echt leeft bij jullie jongeren

Artboard 1 copy 4

Wat kan de stad of gemeente doen?

Als bestuur hecht je uiteraard belang aan de mening en toekomst van de jongeren in jouw stad of gemeente. Via onze games ontwikkelen jongeren kennis, vaardigheden en attitudes die hen ondersteunen in hun persoonlijke groei en bij de ontwikkeling van een mening over maatschappelijke thema’s. De stad of gemeente kan haar onderwijs en jeugdwerk ondersteunen bij het vormen van jongeren door hen een (of meerdere) van onze spelen aan te bieden. Zo maken ze jongeren wegwijs in de stad of gemeente waar ze wonen en naar school gaan. Jongeren treden in interactie met de inwoners, diensten en organisaties van de stad. Onze groepsdynamische games brengen niet enkel de jongeren dichter bij elkaar, maar dichten ook de kloof met leerkrachten en begeleiders, diensten en organisaties, instanties en beleid. Net daarom vinden we het ook zo belangrijk om alle input die de jongeren tijdens onze games geven terug te koppelen naar het beleid.

Artboard 1

Spel op maat

gameWise werkt voortdurend aan haar aanbod, dat kan gaan van de uitbreiding van het gamma tot het up-to-date houden van de inhoud en GameCompanions (organisaties waarmee jongeren werken in de game).
Wil je via spel graag een zelfgekozen thema onder de aandacht brengen in jouw stad of gemeente? Wil je een samenwerking aangaan rond een bestaande game en het aanbod in jouw stad of gemeente opstarten of uitbreiden? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Screenshot Zeno1

Mentale veerkracht na de coronacrisis

Om tegemoet te komen aan de zware mentale druk die tijdens de coronacrisis op de schouders van de jongeren in onze samenleving kwam te liggen, ontwikkelde gameWise Mindfits™: Lockdown Edition. Deze gratis online versie van de Serious Urban Game® Mindfits™ opent mogelijkheden om verschillende problematieken rond mentaal welzijn zoals eenzaamheid, sexting, drugs…te bespreken en reikt relevante instanties aan voor (online) hulpverlening.

De vele positieve feedback die we kregen van jongeren, jeugdwerkers, leerkrachten, trajectbegeleiders etc. bevestigt voor ons dat er een grote nood is aan dit soort projecten. Met deze eerste online game bereikten we maar liefst 1700 jongeren maar we willen graag verder gaan en zoveel mogelijk jongeren dit platform bieden in deze moeilijke en onstabiele tijden. Daarom doen we ook beroep op steden en gemeenten om deze game te verspreiden binnen hun onderwijs, jeugdwerk en jongerennetwerk.