Verbindend spel voor jongeren in jouw stad of gemeente

Ondersteun onderwijs en jeugdwerk bij het versterken van jongeren of kom erachter hoe jongeren nu echt denken over een bepaalde thematiek.

Serious Urban Game

Serious Urban Games®

Serious Urban Games® zijn digitale stadsspelen die jongeren in contact brengen met hun eigen stad of gemeente en een bepaalde leerervaring of inzicht nastreven. SUG, dat is empowerment, open dialoog, sensibilisering, en taboes doorbreken.

Werken rond maatschappelijke thema’s via spel werkt drempelverlagend en is een ideale conversatiestarter. Zo helpen we jongeren om hun eigen mening te vormen en verwoorden.

Wat kan de stad of gemeente doen?

Als bestuur hecht je uiteraard belang aan de mening en toekomst van de jongeren in jouw stad of gemeente. Via onze games vergroten jongeren niet enkel hun kennis over bepaalde thema's, maar ontwikkelen ze ook vaardigheden en attitudes die hen ondersteunen in hun persoonlijke groei. Ze maken jongeren wegwijs in de stad of gemeente waar ze wonen en naar school gaan. Jongeren treden in interactie met de inwoners, diensten en organisaties van de stad. Onze groepsdynamische games brengen niet enkel de jongeren dichter bij elkaar, maar dichten ook de kloof met leerkrachten en begeleiders, diensten en organisaties, instanties en beleid.


Voor steden en gemeenten zijn er 3 mogelijke samenwerkingen:

Bestaand aanbod

Voor iedereen die een samenwerking willen aangaan rond een bestaande game om het aanbod in hun stad of gemeente op te starten of uit te breiden. De stad of gemeente kan zo haar onderwijs en jeugdwerk ondersteunen bij het vormen van jongeren door hen een (of meerdere) van onze spelen aan te bieden.

Spel op maat

Voor steden en gemeenten die via spel een zelfgekozen thema onder de aandacht willen brengen. In cocreatie wordt een spel ontwikkeld rond een thema dat jouw stad of gemeente na aan het hart ligt, waarover je de jongeren in jouw stad of gemeente wil informeren, sensibiliseren en activeren.

Beleidsparticipatie

Voor steden en gemeenten die willen weten wat onder hun jongeren leeft. In cocreatie met jongeren en de stad wordt een speelse methodiek gecreëerd om op een laagdrempelige manier verschillende doelgroepen te bevragen over verschillende thema's waarin de gemeente zelf haar klemtonen kan leggen.

Deze steden en gemeenten gingen jou voor