Webinar: game based empowerment en motivatie

In deze webinar delen we onze inzichten uit het esf-project CONNEXT for inclusion. We nemen je mee in de wereld van (game based) empowerment en openen de discussie rond motivatie. Speciaal voor onderwijs en jeugdwerk, helemaal gratis!

Hoe kun jij jongeren empoweren en motiveren?

Game based empowerment en motivatie - 19 oktober 19u-21u

Tijdens deze twee uur durende webinar nemen we je mee in de wereld van game based empowerment. We geven een inleiding in het thema en maken de vergelijking tussen game based empowerment aan de ene kant en game based learning en gamification aan de andere kant. We gaan dieper in op het begrip empowerment en bekijken samen de voorwaarden om tot empowerment van jongeren te komen. We onderzoeken welke rol (serious) games kunnen spelen in dit versterkingsproces.

Vervolgens betrekken we de inzichten op onderwijs. Vertrekkend vanuit de ervaring van leerkrachten, schetsen we een beeld van de motivatie van jongeren om nog live les te volgen na een jaar afstandsonderwijs. Hebben ze nog vertrouwen in zichzelf, hun leerkrachten en het bredere onderwijssysteem? We bekijken van naderbij hoe vertrouwen en motivatie tot stand komen en wat de mogelijkheden zijn om het te herstellen of te verhogen. We zoomen ook hier in op de mogelijke rol van (serious) games.

Met de inzichten in deze webinar willen we jeugdwerkers, leerkrachten en alle anderen die met jongeren werken aanspreken en hen houvast bieden om jongeren te versterken. We willen een stevige basis meegeven om game based te werken aangevuld met enkele praktische tips. Daarvoor verzamelen we enkele interessante sprekers uit de jeugd-, onderwijs- en gamingsector die tijdens de avond hun (wetenschappelijke) inzichten en best practices delen rond serious games, cocreatie en (game based) empowerment. (kijk zeker hieronder voor de volledige lijst sprekers)

Sprekers

De sprekers zullen tijdens de webinar een moment krijgen om iets te vertellen binnen hun vakgebied en op die manier hun expertise met jullie te delen.

Vanessa Vanhooren - Arteveldehogeschool

Als docent van de opleiding sociaal werk aan de Artveldehogeschool was Vanessa nauw betrokken bij het project CONNEXT for inclusion. Tijdens de webinar geeft ze meer toelichting bij het onderwerp empowement en koppelt ze dit aan enkele inzichten en best practices uit het project.

Liese Missinne - Arteveldehogeschool

Liese sloot aan bij het esf-project vanuit de lerarenopleiding. Zij is onderwijskundige en docent in de lerarenopleiding en bracht onlangs samen met Pedro De Bruyckere en Casper Hulshof het boek 'Bijna alles wat je moet weten over psychologie van kinderen en jongeren' uit. Ook Liese zal enkele best practices uit het project met ons delen en die aanvullen met inzichten over autonome motivatie en de zelfdeterminatietheorie.

Jeroen Heremans - Geek My Class

Jeroen noemt zichzelf een onderwijsdurver. Hij is zelf leerkracht en houdt een blog bij over het gebruik van games en interactieve tools in de klas. Hij is regelmatig te horen in podcasts en geeft lezingen in het onderwijslandschap. Tijdens de webinar zal hij vanuit zijn eigen ervaringen vertellen over het gebruik van games in de klas en de invloed die hij waarneemt bij de jongeren.

Panel

Het panel is de hele avond aanwezig. Het is een groepje, samengesteld met mensen uit de verschillende sectoren die in gesprek gaan over de inzichten van de avond. Zo willen we een debat op gang brengen en verschillende invalshoeken belichten.

Jakke, Idril & Annelies - Jonge Kouter

Deze drie gemotiveerde leerkrachten halen elke dag het beste in hun leerlingen naar boven in BUSO de Jonge Kouter. Ze spelen al enkele jaren onze Serious Urban Games en werkten ook mee aan een aangepaste versie van No Credit, Game Over en Mindfits voor bijzonder onderwijs. Zowel vanuit hun lerarenfunctie als vanuit hun rol als GameMaster leveren zij een waardevolle bijdrage aan deze webinar.

Hanne Van Vlierberghe - gameWise

Hanne startte als freelance GameMaster bij (toen nog) [ew32], ze groeide uit tot een vaste waarde binnen de vzw en kan als geen ander de ervaringen met de Serious Urban Games van gameWise met jullie delen.

Hanne Bergers - startende leerkracht

Hanne heeft net de lerarenopleiding voor zowel leerkracht basisonderwijs als secundair onderwijs afgerond en probeert haar plekje te zoeken. Ze zal ons een blik geven op haar perceptie als starter in het onderwijs en hoe gesterkt ze zich voelt om games en alternatieve werkvormen in te zetten in de klas.

Marike Coremans - De Aanstokerij

De Aanstokerij zet spel in als vormingsmethode. Ze ontwikkelen zelf spelen en bieden vormingen aan. Marike begeleidt als speltrainer heel wat vormingen en informatieve spelen, zowel binnen het basis- als het secundair en hoger onderwijs en zowel voor jeugdbewegingen als organisaties. Met al deze praktijkervaring op zak brengt ze in het panelgesprek expertise binnen over serious games en het gebruik ervan binnen onderwijs en jeugdwerk.